איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גלבוע (פיין) עפרה   עציון (שקד) יעל   רסינסקי (גורן) מיכל
זומר (שקד) מאיה   פיכטלברג ברמץ אסנת   תורן (הלוי) רחל שלי
כפיר עירון ענת   רון (ויליץ חובב) אביבה