איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אשל מאיר   טינטפולבר שלמה   קריבושי יוסי
בראון יחזקאל   כהן שמעון   קרישבסקי אזרחי אסא יריב משה
גולינקין מרדכי   לדין גילי   שניר צלניקר נדב
גיסין יעקב קובי   מורג עדי   שפיר אורן
הוברמן רועי   נחמיאס רן    
הופנקו משה   עמית דני