איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הופנקו (קרישבסקי) לינה רחל לאה   לסט (טינטנער) חנה   שפריר (רגבי) אלישבע
כהן (בן זאב) חבצלת   פולני (לוית) מרים