איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ריגלר) צפורה   אלוני (בוברובסקי) לאה   בן נאים משה
אבולעפיה רפאל חיים   אליצור (בר נס) אהובה   בן עזר (ברונשטיין) מרים
אבולעפיה שלמה   אלפיא (אלפיה) יצחק   בנאי (אביצור) רחל
אביוב (מבשוב) רבקה   אמיתי צבי   בנדורי (סימנסקי) מריון פנינה
אבן (קרון) תמר   אנטין (ניר) ניצה   בנשימול יעקב
אברמוב (נאור) לאה   ארד (סלומון) דיצה   בצר (אולשה) רבקה
אברמוביץ (עמבור) רותי   אררט (קרץ) רחל   בקר ענת
און אברהם   אשכנזי (עוקשי) מרים   בר און (זייצוב) אראלה
אוניקובר אלברט   ביגלמן (זוסמנוביץ) רות   בר נס לאה
אוסובצקי שמחה בונים   בירנבוים יואל   בראון (גלזמן) שולה
אוסטרוויל גלז (טופורובסקי) בתיה   בית לחמי (קומרוב) דוד   ברניצקי (ברמן) נורית
אור (יצחקי) אסתר   בית לחמי (אבולעפיה) רחל   ברס צפורה
אורן מנשה   בלוך (קבקוב) פיליס   ברקוביץ יוסף
איזנברג (אלטמן) רותי   בלייכר (קלר) בתיה   ברקוביץ (כהן) ליאורה
איכילוב רחל   בן ארצי ורד   ברקוביץ (זמיר) שרון
אילן (איל) חביבה   בן דב מרים   גולדנברג דבורה
איתן ישראל   בן דוד (וקסלר) צפורה   גולן אמיץ
אלדאודי (שלמה בן דוד) שלום   בן דור (ביגלמן) נירית   גולני (יגולניצר) יצחק אברהם
אלוני (דובין) דב   בן זאב (פרידלר) חנה   גורג'י אליהו
אלוני יוסף   בן מרדכי (פרנקל) עמירה   גורליק (חוינה) עדנה