איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מלכין (זמסקי) שולמית שולי   פאר (בלום) יפה   פרסוב שמואל
ממן יוסף   פולני (רון) יהודה   צ'רנוב (טורניק) בטסי
מרום (גולדנרוט) צפורה   פולק יואב גד   צאלי (שורק) טובה
נאור (בנארי) שרה   פז פולק (ג'מיל) אפרת   צוקרמן יואב
נדיבי צבי הירש   פילון רנה   צוקרמן נחמה
נווה (שטרסלר) אסתר   פינס (ימפולסקי) רות   צור (שפיגלמן) יהודית
נוי (פניני) בתיה   פינשטיין יונית   צינוביץ (קרצ'בסקי) יהודית
ניימן (קוצ'רסקי) ברכה   פישר (הרפז) מאירה   צרור חיים יהושע
ניצן (גולדברג) ראובן   פלג (טובמן) שרה שרי   קומרוב אברהם
נריה (קיפניס) ניצה   פלדמן (שוסטר) רנה   קופלר (פיקרסקי) יעל
סבירסקי (סולימן) דגנית   פן (פנחסוביץ) מרדכי מוטי   קוצר אריה
סגל שמואל יצחק   פנקס (קפלן) אהובה   קטורי רינה
סומך (רייכהרט) איריס   פפנהיים ביאטה   קיפניס (יזרעאלי) ציונה
סטפני (ענטר) מזל   פרוור (ורש) דיתי יהודית   קרון אהרון
סלומון איווט   פרומקס (דוברישמן) לביאה   קרישבסקי יצחק איצ'ה
סלומון (לובמן) דינה   פרט (ציגלרויט) רות   קרישבסקי אזרחי מרדכי
סליקטר איילת   פריאל (גלס) רבקה   קרניאל (לובמן) אידה יהודית
עדיני (אידלמן) יונה   פריטל (הלל) רחל   קרניאל ישעיהו
עזרוני יקותיאל   פרימן דרור (שמוקלר) מרים   קרסקס (און) שלומית
עזרץ מרדכי   פרלמן (הילזנרט) חגית   קרצ'בסקי (אהרוני) שרה