איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רבינוביץ הרמתי משה מוזס   רחמים (אלפרין) שרה שרהל'ה   שיף ישורון
רהב (שטיינר) אורלי   ריבלין (ליבין) שרה   שיף מאיר
רוזין זלמן לוי   רייטר (נסצקי) עדי   שיריזלי שלמה ישראל
רוזן יהודית   רייכהרט (נעים) אסתר   שלו (גורדון) חביבה
רוזן שרגא פייבוש   רפפורט ברטה יעל   שלוי (שטופר) שלומית
רוזנפלד (מלכה) תמר תמי   רפפורט (אלוני) נירה   שלינגבוים (הרשקוביץ) ברכה
רוזנצוויג (אלוני) גלילה   רשף (רטנר) גדעון   שליפיאן (סלפיאן דב"ש) דב בר
רוזנר (בן בסט) עליזה   רשף (סרדן) פנינה   שלמון (סלומון) אברהם
רוחלין (גיסין) נחמה   שדמון (טופורובסקי) עטרה   שני (בידלובסקי) דליה
רוכמוטר הרי   שוויקה (פורמן) דליה   שני עינת
רום ויצברד (קירשנבאום) שרה   שוקלנדר נדיבי שרה   שפטל אריה
רותם (כהן) בינה   שחם (שטרנגרץ) בלהה   שרון (בושיפר) חנה
רזי (ניימן) עפרה   שיין (שרעבי) סמדר   שרשבסקי אליעזר