איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רביד (הוברמן) יונה נני   רחמים (אלפרין) שרה שרהל'ה   שיף מאיר
רבינוביץ הרמתי משה מוזס   ריבלין (ליבין) שרה   שיריזלי שלמה ישראל
רהב (שטיינר) אורלי   רייטר (נסצקי) עדי   שלו (גורדון) חביבה
רוזין זלמן לוי   רייכהרט (נעים) אסתר   שלוי (שטופר) שלומית
רוזן יהודית   רפפורט ברטה יעל   שלינגבוים (הרשקוביץ) ברכה
רוזן שרגא פייבוש   רפפורט (אלוני) נירה   שליפיאן (סלפיאן דב"ש) דב בר
רוזנפלד (מלכה) תמר תמי   רשף (רטנר) גדעון   שלמון (סלומון) אברהם
רוזנצוויג (אלוני) גלילה   רשף (סרדן) פנינה   שני (בידלובסקי) דליה
רוזנר (בן בסט) עליזה   שדמון (טופורובסקי) עטרה   שני עינת
רוחלין (גיסין) נחמה   שוויקה (פורמן) דליה   שפטל אריה
רוכמוטר הרי   שוקלנדר נדיבי שרה   שרון (בושיפר) חנה
רום ויצברד (קירשנבאום) שרה   שחם (שטרנגרץ) בלהה   שרשבסקי אליעזר
רותם (כהן) בינה   שיין (שרעבי) סמדר    
רזי (ניימן) עפרה   שיף ישורון