איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איילון רות   וולפר יורם   פורת (אמיר) צפורה ציפה
ארליך משה   וינטר (הייפרט) צפרירה   פלדי (גרשוני) עדינה
ביגר (בקר) עדנה   וקסלר יהושע   פרידברג (גיסין) אילנה
בר חובב   חוינה יעקב   רוזן יגאל
ברדן עמנואל   טרויהולד תורן (רוזנבאום) הילדה   רון כסה (ביבו) כרמלה
גולני עמוס   לוי (כהן) רוזה   ריינגולד גדי
דודיס (אפשטיין) אתי אסתר   ליבוביץ (שרף) יהודית   רשף (טרויהולד תורן) עדנה
הייפרט (חוינה) יוכבד   סניור איריס   שקד (גרייצר) אסתר
וויין ביל   פורת (פרשקובסקי) אמציה