איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איילון רות   וינטר (הייפרט) צפרירה   פלדי (גרשוני) עדינה
ארליך משה   וקסלר יהושע   פרידברג (גיסין) אילנה
ביגר (בקר) עדנה   חוינה יעקב   פרידמן שמואל דוגו
בר חובב   טרויהולד תורן (רוזנבאום) הילדה   רוזן יגאל
ברדן עמנואל   לוי (כהן) רוזה   רון כסה (ביבו) כרמלה
גולני עמוס   ליבוביץ (שרף) יהודית   ריינגולד גדי
דודיס (אפשטיין) אתי אסתר   נוסבוים אמיר   רשף (טרויהולד תורן) עדנה
הייפרט (חוינה) יוכבד   סניור איריס   שקד (גרייצר) אסתר
וויין ביל   פורת (פרשקובסקי) אמציה    
וולפר יורם   פורת (אמיר) צפורה ציפה