איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרוני (סלומון) אורית   המאירי (אברמוביץ) שרה   ניפקר (שולברג) יפעת
בורובסקי (שטרסברג) צביה   הררי (לוי) אסתר   פיס ניצה
בורשטיין (גורדון) אהובה   כרובי (שניידר) יפעת   פלג (סלומון) דינה
הורביץ הר ציון (גולדנברג) שרה   מימון (דויטש) דבורה   שפר לאה