איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב יוסף   מינקוב רפאל   פרנקל יונתן
יאנג פיטר   ספיר יריב   צייזלר משה
כהן שלמה   ספיר (בלולו) פנחס פיני   שטראוס מקס
מזור אברהם   פינצי אורי