איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אור (אביוב) אסתר   זילברמן (צייזלר) גבריאלה   סגל (אופנהיים) ז'נין
ארבל (בן כהן) רות   זמל (קוזניק) לאה קוקה   רול (לוין) גבי
ברנע (סגל) שלי   כפיר (זייגר) יפה   שפרן נחמה