איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איל (שלינגבוים) חיה   זהבי סלע ירדנה   פיין (הורביץ) דינה
ביגר (בקר) עדנה   זמסקי (פוקס) שולמית   קוזי (רוטשילד) חנה
בירן (קטוביץ) אילנה   טוקגושי (לביא) אליאן   קופר (אפשטיין) רותי
בן דוד (גשר) נוני   כהן (מירון) יעל   רגב (יזרעאלי) מאירה
בן זאב (פרידלר) חנה   כפיר (רוטנברג) שרה   רובינשטיין (הרשקוביץ) יעל
גורה (גולדשטיין) ניצה   משולם (גולדשטיין) ברכה   שני (רייטר) נילי
דוידוב (בראון) עליזה   ניצן (שניידר) נעמי    
הלוי (ביבר) מיכל   סתיו (שמגר) עדנה