איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בירנבוים (קליין) רחל אלה   הרשקוביץ (מנדילוביץ) עדה איידל אלטה   פרידמן אסתר
בן ברוך (רבינוביץ רמז) ברכה   זרחי חיה יוטה קלרה   קלימקר (רוזן) פנינה
בן יעקב הדסה   חנקין (בלקינד) אולגה   קרלן (שוחט) חוה
ברוש (קלבך) אדל   טביב (מרי) גאולה   רצון (ישועה) לאה
בריסקין בתיה   יצחקי מרים   שורק מיכל
גרינבלט (אברבנאל) דבורה   מרגולין אסתר   שינברג (סגל) קציעה
דויט בתיה   עמיאל (קרישבסקי) צפורה צלה ססיל    
דרור (טביב) עמליה   פיין (לפידות) פניה