איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי משה   זהבי ארי   צ'רנוב משה
אופנהיימר אורי   יודילוביץ אריה   ציגלרויט אמנון
גורביץ יצחק   יעקובי יהודה   רוזנבלום צבי
גלוסקא יגאל   מימון אריאל