איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוברמן דב   הורביץ גרשון   לוין סמואל
אוסטשינסקי אליקום   ויס דרור   מאירוביץ מנשה
אושרוב דב   ויסמן רענן   מזי"א אליהו רוניא (רנה)
איל אמציה   ויצמן יחיאל   מטמן כהן יהודה
איתן (פופל) אברהם   ורהפטיג עובדיה   ספרן (בוכהימר) צבי
אלבר (ברגר) גרשון   זוסמן אברהם   סתוי נעמן
אלבר יאיר   זוסמן יוחנן   פישלזון אברהם
אנגלברג מרדכי   זייצוב אברהם   פישלזון שמואל
בן דוד (דודזון) עשהאל   זלץ אליהו   פרס חיים
בנינסון יצחק   זרקובסקי שמחה   קולודנר יגאל
גורביץ אליהו   חיסין אלכסנדר   קיפניס טל
דודזון (מנה) מנחם   חפץ רפי   קראוזה אליהו
דודזון (משקה) מנשה   טולקובסקי שמואל   קריא שמואל
דויטש שבתאי   טרויהולד תורן חיים הרברט   שליט אליהו ליב
דיגור ז'סטין   יעקבזון עמנואל   שליט אריה יום טוב ליפא