איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
און אברהם   חגין (שוורצבלט) אלכס   פרס ישעיהו
איתן ישראל   יצחקי ראובן   קוצר אריה
בית הלחמי (קומרוב) דוד   כספי דוד יעקב   קרון אהרון
בלקינד ישראל   כץ טוביה גדליה   קרישבסקי אזרחי מרדכי
בן שחר (משתילים) אורי   כץ מרדכי צבי   קרנר (אלוין) אבינעם
גולדמן יהודה   כרסנתי נסים   רוזן (רוזין) מתניה
גונדלמן אברהם   לובמן מרדכי   שלף מנחם
גלנטה רפי   מור שמריהו   שמעוני שמואל
הכהן (פוזנר) שפרה   מטמן כהן יהודה   שנק משה
הלוי (גילביץ) אברהם   מרגלית (מרגוליס) משה   שנרפ שנהב אריה ליאו
הלפרין עמנואל   עדיני (אידלמן) יונה    
זילברשטיין יחזקאל   עזרוני יקותיאל