איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנברג (גלובצ'יק) רוני   אררט (קרץ) רחל   מלכין (זמסקי) שולמית שולי
אלישיב (וינר) מרגלית   גורנברג (פיינסוד) רחל    
ארד (סלומון) דיצה   ויטנברג (פינק) איטה