איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברהמי בורינה   דרעי (אביוב) אהובה   פופקו (פליגלמן) דבורה
אהרוני (רוז'ה) הניה   הלפרין (קוטקו) זהבה   פריינטה (בן ארצי) רינת
אחיעז (בן יעקב) רותי   הנדלמן (בן-בסט) זהבה   קארס (סיקוף) נעמי
בלק (ריצ'לר) פרידה   וולפנזון (הורביץ) ניצה   קימל (פרקס) ברכה ברטה
בראונשטיין (פריאלניק) טובה   טביב גדסי אסתר   רוחה לאה
ברומברגר (בוכסטר) ברטה   טומשין (מלניק) מאשה   ריינגולד יעל
ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה   יצחייק (בן ארצי) חניתה   רפפורט (אברמוביץ) שושנה
גולדנטל (זילמן) אלונה   כהן (שחר) אידה   שאול (קורן) שרה
גולן (כץ) טובה   כהן (מאוקש) טובה   שובינסקי (בסקינד) יעל
גיסין (לוין) אורה   מורצקי (ברנוי) ענת   שרפהרץ (פלברט) לאה עליזה
גלבוע סבינה סבי   מלכין (מאירוביץ) צפורה    
גליק (אושדי) ירדנה   נגלברג גיזה