איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברהמי בורינה   גליק (אושדי) ירדנה   נגלברג גיזה
אהרוני (רוז'ה) הניה   דרעי (אביוב) אהובה   פופקו (פליגלמן) דבורה
אחיעז (בן יעקב) רותי   הלפרין (קוטקו) זהבה   פריינטה (בן ארצי) רינת
בלק (ריצ'לר) פרידה   הנדלמן (בן-בסט) זהבה   קארס (סיקוף) נעמי
בצר (וישנייביץ) מלכה   וולפנזון (הורביץ) ניצה   קימל (פרקס) ברכה ברטה
בראונשטיין (פריאלניק) טובה   טביב גדסי אסתר   רוחה לאה
ברומברגר (בוכסטר) ברטה   טומשין (מלניק) מאשה   ריינגולד יעל
ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה   יצחייק (בן ארצי) חניתה   רפפורט (אברמוביץ) שושנה
גולדנטל (זילמן) אלונה   כהן (שחר) אידה   שאול (קורן) שרה
גולן (כץ) טובה   כהן (מאוקש) טובה   שובינסקי (בסקינד) יעל
גיסין (לוין) אורה   מורצקי (ברנוי) ענת   שרפהרץ (פלברט) לאה עליזה
גלבוע סבינה סבי   מלכין (מאירוביץ) צפורה