איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גור (גרינפלד) יהויכין   לנסקי דניאל דני   קפלן עודד
הדה אלברט   משולם ברוך   רגוניס איל
וארון א.   פפירמייסטר ברוך   שילה יורם
יסקי אברהם   צייזלר שאול סלו סלק    
לבנטל דוד צבי   קלנר שלום