איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוירבך (אויערבאך) משה   יודילוביץ יפת   קום שמעון
גפן יוסף   יעקבזון יוסף יעקב   רון (רוזנצוייג) חנוך
גרין (הגורני) אברהם   לובמן מרדכי   שלמון (סלומון) אברהם