איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוירבך (אויערבאך) משה   יעקבזון יוסף יעקב   רון (רוזנצוייג) חנוך
גפן יוסף   לובמן מרדכי   שלמון (סלומון) אברהם
גרין (הגורני) אברהם   קום שמעון