איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביאל (בוצ'קו) צבי   טביב מרדכי   צנזור יוסף
איילי (הירשלר) מאיר   טמקין מרדכי   שיין אברהם
ויזן יהודה   יונס שלמה נפתלי הרץ   שמעוני (שמעונוביץ) דוד
וינברג יהודה לואי   יונתן (קליין) נתן    
זוסמן עזרא   פנקס ישראל