איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ג'מיל (טביב) צפורה   טביב (שרעבי) שולמית סלמה   פורמן (קפליוק) אהובה
ג'מילי חתוכה (חיים) אסתר   מזעקי (בשארי) עדה   צדוק (רצון) מרים
חיטרוש (טביב) אסתר   נהמי מזל   שובלי (ישועה) לאה