איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב לוי   גלזר נחום   מדליה נחום
אלקיים מאיר   הופמן אהרון   מזרחי יעקב
אפלבוים יוסף יוסי   הייפרט פאול   ענתבי דניאל
אקוה שמעון   הרטמן מקס   פישביין דב
בן אליעזר יוסי   זמל אורי   פישר אביגדור
בן אליעזר שלמה   יודלביץ יהודה   פישר אלחנן
בקר אריה   יזרעאל זאב   צור (ציגלרויט) עזרא
בקר עמנואל   ימפולסקי יצחק   צלליכין יצחק
בראון אברהם   יעקובי בנימין    
ברק דוד   לוין זאב