איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן אליעזר יצחק   כהן נפתלי היינץ   פלום שלמה דב
בן דוד (זייצוב) נירה   ליבוביץ צבי הרי   פרוסקובר שלום
הוד (מזרחי) נחמה   מדמוני זכריה   קויפמן שמואל
הלפרין יוסף   מיוחס בנימין   קוסובסקי מרדכי
הנדלר דוד שלמה   מימון מנחם מנדל   רובוצ'ק שמעון
וילנר (וילנאי) יונה זאב   ניר (פלדקליין) יצחק   רסינסקי דב
וינר רודולף   סגל חיים יהודה   רצון זכריה
ופסי רפאל   סיאני יששכר   רצון שלום
זיכל צבי   פוקס אלימלך מקס   שובלי חיים
טומשין זאב   פיכטלברג אברהם   שוסהיים משה אליהו
ימפולסקי אהרון   פישר אהרון    
ירושלמי (ירוזולינסקי) אברהם יצחק   פלום נתן שמואל