איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ביברמן (ליטוין) רנה   זילברשטיין (שור, עשהאל) אורה נחמה   פרס (פפירמייסטר) מרים
בן יהודה (יונס) חמדה   זמורה (הולצמן) אהובה   קדם (בלוך) גאולה
ברקוביץ (לוין) רבקה ריקה   ישעיהו נעמה   קלנר (וקסלר) דורית
גבעתי (פאר) רוני   לאונרד (קוצר) ליאורה   קנה (איז'אק) יהודית
הלמן (וינברג) אביבה   פוחצ'בסקי (פינשטיין, נפש) נחמה   שחם שלגי (ביגלאייזן) נורית