איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אולינקי (הוכברגר) יוכבד   ורש סיון   קורין איילון (מלחי) נורית
אלמוזנינו נילי   זיגר טליה   קמחי (קלורפיין) ברכה
אפרים (יעקובי) אילנה   זית (שרון) רינה   קצוביץ (גולדברג) יעל
בר (שביט) לאה   חריט (אברמסון) צביה   קשת (מונק) שושנה
גולדברג נילי   יצחקי מרים   רוזנבאום מאיה
הדר (סמטנה) לילית   כהן נורית   רוטנברג (שטיין) ירדנה
הוד (ישורון) לילך   כספי (גוגול) בתיה   רונן נועה
הימן (יפת) דיצה   לוי (קוזי) עמית   ריינגולד (יהל) טללית
הררי (לוי) אסתר   מייזל ססילי   שליט פרננד אדית אסתר
וקסמן (וילקנסקי) נעמה   ניר (קלר) נירה    
ורדימון (קוזי) דפנה   סורסקי (ריינגולד) ליאת