איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דוד (קירז'נר) שולמית   כהן (טביב) ברכה   מוסאל פנינה
הוד (מזרחי) נחמה   כמוס (לוי) מלכה   מזרחי מרגלית
הופמן (יעקובי) פנינה   כמוס (נגר) מרגלית   פינצי (הירשפלד) רותי
וינשלבוים (עראקי) אביגיל   לחמי (שובלי) שולמית   שער (יהוד) אהובה
טביב (עפג'ין) שרה   מדינסקי (הלוי) מרגלית