איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמזון יצחק   בן דב (לזנגה) צבי   וינר וולטר
אולפינר זהר   בראון אליהו   ויצמן ג'ים
אולשן (אולשנסקי) יצחק   ברוטפלד זאב   ויצמן מנחם חמי
און נריה   בריס פסח פול   וישקין דוד מרדכי
אוסטין דניאל   ברקן עמיקם עמי   ושיץ אפרים
אופק זוהר   ג'דה אהרון   זוצקי מירון
איילון (הירשליר) דוד חיים   גולדנברג יצחק   זיגר יצחק מרדכי
איינהורן גדליה   גורדון אבי   זעפרני חגי
אלרואי (רצקי) פנחס   גיבשטיין חנניה   זק אלכס
אלתר אברהם   גינדי (קובי) יעקב   חוטורי (חוטורצקי) ראובן
אפרת (רפפורט) אהוד   גינזבורג בנימין בן   טביב אבנר
אפרת (רפפורט) עדי   גת (וינשטיין) אליהו אליק   טויסטר שלמה
ארזי (כהן ארזי) אסף   דבורה יוסי   טומשין ליאור
אריאב (אוזי) יעקב יקי   דורון נחמיה חמי   טורק דוד
אריאב (אוזי) עוזי   דמארי רמי   טרגן אליעזר
בולקינד דרור יוסף   הלוי בלפור   יואלסון צרלס
בונה זאב   המאירי מאיר   יניב (פוחצ'בסקי) עצמון דניאל
בלייכר יואב   וייס ריכרד   יעקבזון דניאל יהודה
בן ארצי משה   וינברג יהודה לואי   יעקובוביץ ישראל
בן ארצי (תורכי) שמואל   וינטרוב צבי   ישעיהו גלעד