איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אקוה דן דני   טביב (חג'בי) מרים   לובלינסקי יצחק
אקוה (לוגסי) טובה   יוסף אפרים אפי   מימון אבשלום
אריה יעקב   יזרסקי (מנדלבאום) חיה   רייכהרט יעקב ישראל קובי
בשויץ אברהם גנטר   יפת סלומון   רצון עופר
וילקנסקי ישעיהו שייקה   כהן (רצון) ליאורה   שובלי עמיאל