איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בארי אברהם אבי   ילובסקי (שיינס) יפה שיינה   קליינמן אליעזר
בארי עזרא   ליפשיץ חיים   קפלינסקי ישראל
בלוטין (בוליטין) מנחם מנדל   ליפשיץ (איתין) לובה אהובה   קפלן ברוך יוסף
בן שחר (משתילים) שאול   ליפשיץ שלמה לייב   קפלן יעקב
גוטמן מרדכי   מוקטל אברהם   קפלן לייבו אריה
גולדשטיין שלמה   סיקוף פעריל פנינה   קפלן הלוי אליהו
וילנר אלטס   פישביין מרדכי   רובאס דוד
וינר נחום   פרידר דב   שוטן נתן
ויסמן יוסף   קוריטובסקי ראובן ריכרד   שטינברג משה