איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלון (דמבה) צפורה   וכסלר (הכהן קפלן) שיינה אלקה   קלדרון (קומנסקי) שרה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   זינר (קעטבי) יפה   קליין (פרידלנדר) סילקה צילה
ארנון (הרשקוביץ) זלפה   זלצמן (קליין) מלכה   קרסו (שליט) שפרה שיינע
אתיאל איטה   לבה (שטינמן) צפורה   שבילי (זיזובי) שולמית
בלום שושנה   לוין (אתיאל) ציונה   שורצשטרק (שיבק) צינה
גרשוני (פניק) רחל   מורגנשטרן (צינוביץ) בתיה   שיקלושי (שרעבי) יהודית
היינמן (סמטר סמפטר) תמר   מלין (גולודץ) מושה   שמאי (בוזלי) מרים
וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית   ענתבי (יושע) שושנה   שר (זילברשטיין) רחל
וישנבסקי הינדה   פרבר (מלר) דורה