איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב חיים   דרור (קרסנשטיין) חיים   ליבל שלמה
אגי (אדג'י) יוסף   היין מנשה   ליברגוט ישראל
אוקסמן זאב   הרכבי אלכסנדר   מודריקמן משה
אוקסמן רפאל   הרץ אריה בנדי   מושין קלמן אליהו
אלטר פנחס   וינר אברהם   מסטרמן יצחק
בוטל יחיא זכריה   ולד חיים   נאירנר צבי
בורשטיין מרדכי   ולרויק יחיאל   נוברגי אלחנן
בירמן שרגא פיבל   זהבי משה   ניימן יוסף
בלוך אברהם   זודקביץ טוביה   נפולסקי יוסף
בלומברג שמריהו   זילברשטיין שלמה   סולימן ישראל
בן ברוך טוביה   זלצר יחיאל   סוסלינסקי זליג
בנימיני ראובן   טבק דב בוריס   סיבהי זכריה
גודני נתן   טרויבה צבי   סעדיה שלמה
גולדנברג בנימין   ימשון יוסף   סקלרוד יונה
גורביץ אהרון   יפה ישעיהו   עוזי יוסף
גורביץ שלום   כהן אהרון   עומסי (בן שלום) עובדיה
גרינשפון (גרינשפן) יהושע צבי   כהן דוד   עוקשי זכריה
דובינסקי אהרון   כהן (סלמה) חיים   פאר (פאייער) ברוך
דומנוביץ משה   כהן מכס משה   פבר חיים
דרוקמן משה   לוי ווהאב יוסף   פייער ברוך