איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פיסרו דוד   קנטר ישעיהו   שובלי (בן שלמה) סעדיה
פלבסקי דוד   רוזנברג יצחק   שוחטוביץ אריה
פנגרות מרדכי   רוזנברג שמעון   שכטר (שעכטר) אהרון ליב
פרודונשבסקי מנדל   רוזנהק ישראל   שלום זכריה
פרידברג צבי   רוזנס נפתלי   שלמוביץ יעקב
צדוק אברהם   רזניק פרץ   שמאי זאב
צרניחוב אברהם   רסינסקי דב   שמשלביץ שלמה
קולדין אליהו   רסינסקי יעקב   שניידר יעקב
קלמנזון ברוך   רצ'בסקי אהרון   שרעבי (בן יואש) שלום