איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזנברג חיים   גרינברג נחום   סניור דוד
אמיגה אברהם   דמארי אברהם   עוקשי יוסף
בן הלל (בקר) מנחם   דשבסקי ישראל   עראקי (הרב שלום בן פנחס) שלום חבקוק
בן יונה (חממי) שלמה   והב (לאווי) לוי   פנחס (בן דוד) שלמה
ברשבסקי שלמה   טביב סעדיה   פרנקל אהרון
ג'דה סעדיה סעיד   מדמוני זכריה   קן ציפור (צנציפר) מנחם מנדל
גדסי נפתלי   מיוחס בנימין   רכטמן מנחם
גדסי (בן אפרים) סעדיה   מימון (גפלה) בן צדוק    
גפלה (בן יעקב) שלום   מלמד יוסף