איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזנברג חיים   גפלה (בן יעקב) שלום   מלמד יוסף
אמיגה אברהם   גרינברג נחום   סניור דוד
בן הלל (בקר) מנחם   דמארי אברהם   עוקשי יוסף
בן יונה (חממי) שלמה   דשבסקי ישראל   עראקי (הרב שלום בן פנחס) שלום חבקוק
ברשבסקי שלמה   והב (לאווי) לוי   פנחס (בן דוד) שלמה
ג'דה סעדיה סעיד   טביב סעדיה   פרנקל אהרון
גדסי נפתלי   מדמוני זכריה   קן ציפור (צנציפר) מנחם מנדל
גדסי (בן אפרים) סעדיה   מימון (גפלה) בן צדוק   רכטמן מנחם