איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארבל (סגלוב) עלי   זקס אליעם   עשבי יובל
בן צבי (הרשקוביץ) אילן   ימפולר אהוד   קלימקר הרי
בן שמואל יעקב קובי   לוין אורון   שחר אריה
הלוי דניאל   מאור אורי   שמעוני יאיר
הרפז עמוס   מאייר בנימין