איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושדי (בן שלום) חיים   חוטוצקי זלמן   מוסאל (מוסייל בן יצחק) שלמה
בן ברוך צבי   חמדי יוסף   סולימן עובדיה
גורפיין אשר   טפר אליעזר   פרשוב אלימלך
דוד (פישר) עקיבא   יעקבזון אהרון   קינדרמן צבי
הדה גדעון גינתר   כהן אברהם   קירז'נר יעקב
הרץ אריה בנדי   כצלר (קצלר) יצחק איזיק   קמפינסקי שמעון
הרצבי יהודה   לבובסקי משה   שומכר צבי הירש
וינברג אריה   לוי יצחק זקי    
זומרפלד היינץ שמואל   מוסאל (מוסייל בן יצחק) יעקב