איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבל (דשבסקי) יעל   גורודנציק (קירז'נר) לאה   וימן (פינברג) אהובה
אברוצקי (פרוסקובר) בת עמי   גיא (פיכטלברג) נורית   וינשלבוים (עראקי) אביגיל
אגוזי (גולדשטיין) חרות   גרונמן (קטוביץ) אהובה   ושיץ (אפשטיין) חנה אנה
אורמן (יודילוביץ) תמרה   גרפינקל (רוזן) רבקה   זלמנסון (שטיין) יהודית
אילון (סגל) אביגיל   דגמי (ברס) חנה   זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה
אילני (ברם) צפורה   דמארי (מזרחי) אסתר   חייט חנה
אילני (אוליבנבוים) שרונה   דשבסקי (קוינט) מינה   חסל (לוי) אירנה
אלוג'י (אברמוביץ) שרה   הבה (זטוצקי) נגה   טווינה (פכטר) נאוה
אפרת (שילר) מיה   הדני (בריל) נטיעה   יודילוביץ (צימבר) רינה
אריאלי (ברקוביץ) צפרירה   הדס (כפיר) חבצלת   יניב (דיין) אורנה
אריה (יעקובי) אסתר   הדר (בקר) דבורה   יסקי (גורדון) רות
באשר רבקה   הוכמן (גלוזמן) תמר   כהן עפרה
בן דוד (מדמוני) מאירה   הלוי (ביבר) מיכל   כצלר (וינברג) ניוטה חנה
בן עוזיאל אורה   הלפרין (ברוק) רחל   לדין (נגלברג) הדסה
בסקינד (רוזנצויט) חיה   וואחטל (דשבסקי) נורית   להב (עפארי) רינה
בקר (גורודצקי) גילה   וולטמן (אבטיחי) כרמלה רעולה   לוין (מילר) שושנה
בקר (הנדלמן) חיה   וולקוב (יפת) רות   לנדאו (קמפינסקי) אסתר
ברס (לחמן) טובה   ויטחנובסקי (הלוי) רבקה   לרר (זלמנסון) יעל
גולדברג (ניימן) רבקה   וייס (מרקוביץ) זהבה   מאירסון (אוסטשינסקי) חנה
גולדשטיין (מנדלבלט) מרים   וילנר (בורק) נחמה   מדמוני (פיאטקובסקי) שולמית