איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב מנשה   בן דור (בונודו) עזרא עזי   חורש אלי
אבירם (אברמוביץ) מנחם מן   בן עוזיאל אורי   חלף גדליה
אברמוב אילן   בנדורי מידד   יעקובי ירחמיאל ירח
איזנברג אילן   ברומברגר איתן   כנען (קומרצ'רו) איזי ישראל
איל (רובשקין) שמואל   ברוש (בורשטיין) נחמיה   לויוס אופיר
אילני (אוליבנבוים) אמנון   ברנוי (בלומנפלד) זאק   לוין מיכאל
אילני (אוליבנבוים) מרדכי   ברנר יצחק   לפידות אליעזר
אלבז אליאב   גולדנברג עופר   מילמן שמואל שמוליק
אלטשולר גדעון   גורן (גרינבלט) אורי   מימון דוד
אלישיב גליל   גורן (גרנובסקי) צבי   מימון ויקטור
אלרן (ממושי, ליזרוביץ) אברהם   גרוס זאב   מירב אלי
אלרן אברהם אבי   גרוס יעקב   מירון (מרנשטיין) ישעיהו
אנגלנדר יעקב   האן טומס טומי   מרלי דוד
ארנן (הרלינג) אברהם   הד (הייט) שמואל   נחמיאס יעקב
בארי (אפשטיין) מיכאל   הכהן עראקי יוסף   ניצן מאיר
בז'רנו ישראל   הרפז (הראל) ורדית   ניר (לנדה) אליעזר אלי
בז'רנו (גלעדי) רינה   זינגר ישראל   סגיס עמיעז עמי
בית הלחמי עטרה   זלינגר זאב   ספיבק שלום
בן ארצי עדן   זלינגר ישראל איזי   עינב (וינלגר) גדעון
בן דוד יגאל   חופשי מאיר   עשהאל יעקב