איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון מתניה   וקשטיין דוד   פרשקובסקי עזריה
אגם (גיבשטיין) יעקב   חרובי (בוקסר) שמואל   צוקר אדי
גנור אבי   יודלביץ יוסף   קפלוביץ אלי
גרינפילד יצחק   עוקשי אבשלום   שוב סם
הלל ישעיהו   פלין גבי   שמוליצ'נסקי בועז
וייס טוביה   פן (פנחסוביץ) מרדכי מוטי