איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ניסנהולץ) מרים חד גדיא   ויסבלום (סיבהי) תקוה   פלדי (פישר) רות
אברהמי (שינדלר) אורה   ונדל (אקוה) אורנה   פלונץ (שליט) בניטה הלן
אברמוביץ (ענטין) מרים מירצה   זיגר (נימצוביץ) אסתר   קוצר (קנייבסקי) בתיה
אברמזון (כהן קגן) אידה   זמסקי (ברקוביץ) חיה   קיש שליט סוניה ויקטוריה
בולקינד (סטריקובסקי) עדינה   טרכטנברג (גוטליב) דבורה   קלורפיין (בן זאב) חגית
בירמן (ציבלין) אסתר אתי   ימפולר (לוין) רחל   קפלן (פדרו) איזבל
גולדברג (בוקסר) דבורה   כהן (בלייר) יעל   קפלן (לבונטין) נתניה נתה
גולדרינג נגה   מדליה סופיה   שגיא רוני
גן (עראקי) ציונה   מורגנשטרן (גיסין) דבורה   שפר (שניפר, כהן) בת שבע
דודזון (ורונה) נורית   עומר (וינר) רקפת    
הלל צופיה   פאר (יעקובי) שולמית