איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ניסנהולץ) מרים חד גדיא   ויסבלום (סיבהי) תקוה   פלדי (פישר) רות
אברהמי (שינדלר) אורה   ונדל (אקוה) אורנה   פלונץ (שליט) בניטה הלן
אברמוביץ (ענטין) מרים מירצה   זיגר (נימצוביץ) אסתר   פלמון (גולדנזון) נאוה
אברמזון (כהן קגן) אידה   זמסקי (ברקוביץ) חיה   קוצר (קנייבסקי) בתיה
בולקינד (סטריקובסקי) עדינה   טרכטנברג (גוטליב) דבורה   קיש שליט סוניה ויקטוריה
בירמן (ציבלין) אסתר אתי   ימפולר (לוין) רחל   קלורפיין (בן זאב) חגית
גולדברג (בוקסר) דבורה   כהן (בלייר) יעל   קפלן (פדרו) איזבל
גולדרינג נגה   מדליה סופיה   קפלן (לבונטין) נתניה נתה
גן (עראקי) ציונה   מורגנשטרן (גיסין) דבורה   שגיא רוני
דודזון (ורונה) נורית   עומר (וינר) רקפת   שפר (שניפר, כהן) בת שבע
הלל צופיה   פאר (יעקובי) שולמית