איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גלעד דורון   דיימן סמי שמואל   ניב אברהם
גנור אבי   הדני (דויטש) ארנסט   סלע (שטיינברג) גדעון
גרינוולד אריה   יניב (פוחצ'בסקי) אמנון צבי   ציבלין פלוא
דור (כדורי) גיל   לימן (מיכאל) מיכה