איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב אברהם   חוינה יהודה   סלומון ליאור
אברמוב מיכה מיכאל   יושע חיים   סמואלוב יצחק
אליה בנדרי   כדר עובדיה   פלג (מוסאל) יוסף
גולדברג ישראל   לבזובסקי יעקב   פלג (מוסאל) יצחק
גוליברודה דוד   לוין אריה   פלג (מוסאל) משה
גוליברודה יוסף   לזובסקי משה   קודריאנסקי יוסף
גיל (גוליברודה) אהרון   מוסאל דוד   קופר זאב
דרור גיא   מוסאל יעקב   קירז'נר אליהו
הוברמן יוסף   מוסקו שמואל   רגבי (רוגובסקי) יונתן
הוברמן שלמה   מורגנשטרן יעקב   רוזין אריה
הילזנרט משה מקס   מירצקי גיורא   שובלי יעקב
זלינגר ראובן   מלכוב אברהם   שובלי שמעון
חבקין יוסף   מלמד מרדכי