איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אריאלי מאיר   טומשין איסר   מנדל מרדכי
גילר צבי   ים שחור מנחם   פלדמן דרור
גלין יצחק   ליבונטין (לבונטין) זלמן דוד   קראוס אביב
ווינר וולטר   ליבונטין משה   קראוס דרור