איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אריאלי מאיר   ים שחור מנחם   פלדמן דרור
גילר צבי   ליבונטין (לבונטין) זלמן דוד   קראוס אביב
גלין יצחק   ליבונטין משה   קראוס דרור
טומשין איסר   מנדל מרדכי