איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסובצקי שמחה בונים   וולהיים הרמן   קחם יוסף
ביצ'יק אלחנן   ויס נטע צבי   קפלון אורי
ברוק חיים שאול   חדד (ברזילי) חיים   קפלון יעקב
ברוק ישראל   חומה ברוך   קרסקס גבריאל גבי
גרינברג ברוך   יעקבסון משה   רבינוביץ יעקב
דבליצקי שריה   כדר אברהם   רפפורט מרק
הורביץ שאול   מדמוני זכריה   שרקון שמואל מרדכי
הלוי יוסף   סיבהי שלום    
הלפרין משה צבי   פנחס זכריה