איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסובצקי שמחה בונים   הלפרין משה צבי   סיבהי שלום
ביצ'יק אלחנן   וולהיים הרמן   פנחס זכריה
ברוק חיים שאול   ויס נטע צבי   קחם יוסף
ברוק ישראל   חדד (ברזילי) חיים   קפלון אורי
גרינברג ברוך   חומה ברוך   קפלון יעקב
דבליצקי שריה   יעקבסון משה   קרסקס גבריאל גבי
הורביץ שאול   כדר אברהם   רפפורט מרק
הלוי יוסף   מדמוני זכריה   שרקון שמואל מרדכי