איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוז מיכאל   טפר שלמה   פלברט יהושע
און נריה   יודילוביץ ישבעם   פלמן אברהם
בית הלחמי נגה   יצחייק עופר   פלמן חיים
בן ארצי צחי   יצחקי אביגדור   פרומקס אילן
בן גל (בנקהלטר) ראובן   לוי עובדיה   פרי דוד
ברוש (ברשבסקי) אביב   מאירסון אהרן   פרידמן משה
גורדון אברהם זאב   מילמן יורם   פרנק אחו
גינזבורג נח   מנט שי   צוקרמן אמיר
הוד עודד   נתנזון גיא   צור דב
הילמן זוהר   סופר מרדכי   קראוס אריה
וכסלר חנוך העניק   עומר חיים   ראובני יזהר
ולד יובל   פאפו ז'ק יעקב   ראובני ישראל
זילברשטיין יובל   פטרון גרשון   שרון (שורצשטרק) אריה
זיסמן מייקל   פייזר ג'ון   תמיר זאב