איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלכמיסטר אלתר   וולובלסקי מרדכי   סטרכילביץ משה
אלכמיסטר יוסף   זינגר יוסף   סימן טוב רפאל
אלכמיסטר יצחק ישעיהו   זקס (זק"ש) וולף זאב   פוסיצלסקי (ג'ורג' גרגורי, בוריסביץ') צבי
אלכמיסטר (אלכימיסטר) מאיר   יפה ישעיהו   פרבר יעקב
אפרתי עמיאל   כהן שמואל דב   פרבר מארק מרדכי
אפשטיין דוד   כהנובסקי אהרון   פרומקס חיים
בוקסר זלמן סולומון   מיכלין אמנון   קזושנר פסח
גודמן ג'רום ירמיהו   מירון (מירנסקי) יהושע   קרלן עוזיה עוזי
גולדנברג מאיר וולף   מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק   קרלן פרץ
הלחמי שלמה   סאבו יעקב    
הרשקוביץ אברהם   סטרכילביץ מאיר