איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלכמיסטר יוסף   זינגר יוסף   סטרכילביץ משה
אלכמיסטר יצחק ישעיהו   זקס (זק"ש) וולף זאב   סימן טוב רפאל
אלכמיסטר (אלכימיסטר) מאיר   יפה ישעיהו   פוסיצלסקי (ג'ורג' גרגורי, בוריסביץ') צבי
אפרתי עמיאל   כהן שמואל דב   פרבר יעקב
אפשטיין דוד   כהנובסקי אהרון   פרבר מארק מרדכי
בוקסר זלמן סולומון   מאיר (אלתר, אלכמיסטר) יוסף   פרומקס חיים
גודמן ג'רום ירמיהו   מיכלין אמנון   קזושנר פסח
גולדנברג מאיר וולף   מירון (מירנסקי) יהושע   קרלן עוזיה עוזי
הלחמי שלמה   מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק   קרלן פרץ
הרשקוביץ אברהם   סאבו יעקב    
וולובלסקי מרדכי   סטרכילביץ מאיר