איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב חיים   גלזר זוסיה   למישוב משה
אברמסון טוביה   גלזר זליג   ספקטור מאיר
אברמסון יעקב   גרינשפון (גרינשפן) יהושע צבי   פרוס (פרוסקורובסקי) יהודה
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   דוד (פישר) עקיבא   קויפמן זליג
אגי (אדג'י) יוסף   זוסמן מאיר   קזושנר אהרון
איסקוב (איזקוף) אברהם   חינקין (חנקין) יחזקאל   קלדרון יעקב
באשר בן ציון   חריט יוסף   קרסנשטיין יוסף
בוטל יחיא זכריה   כהן עמנואל יוסף   רביב (רביוב) בועז
בן אהרון אורפלי (סאלח השומר) צדוק   כהנא אפרים שמואל   רביוב שאול
בן אהרון צדוק אברהם   לונדון אהרן   רבינוביץ יוסף
ג'מילי יוסף   לישנסקי יוסף   שרעבי (בן יפת) יוסף