איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב חיים   גלזר זליג   ספקטור מאיר
אברמסון טוביה   גרינשפון (גרינשפן) יהושע צבי   פרוס (פרוסקורובסקי) יהודה
אברמסון יעקב   דוד (פישר) עקיבא   קויפמן זליג
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   זוסמן מאיר   קזושנר אהרון
אגי (אדג'י) יוסף   זינגר (לודמיר) שמואל   קלדרון יעקב
איסקוב (איזקוף) אברהם   חינקין (חנקין) יחזקאל   קרסנשטיין יוסף
באשר בן ציון   חריט יוסף   רביב (רביוב) בועז
בוטל יחיא זכריה   כהן עמנואל יוסף   רביוב שאול
בן אהרון אורפלי (סאלח השומר) צדוק   כהנא אפרים שמואל   רבינוביץ יוסף
בן אהרון צדוק אברהם   לונדון אהרן   שרעבי (בן יפת) יוסף
ג'מילי יוסף   לישנסקי יוסף    
גלזר זוסיה   למישוב משה