איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברהם יונתן   הימן יהודה   קרניאלי דוד
אולשן (אולשנסקי) יצחק   יואלסון צרלס   רצ'בסקי אהרון
בן יוסף רענן   כהן אליעזר    
גלעדי (קלימקר) גלעד   קורן ישעיהו