איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן כסף ערן   פלין עפר   רצון יניב משה
בן עמי אבינועם   קריתי דני   שרון (שרעבי) אביבה
לוין זלמן יורם   קריתי (זמסקי) נופר    
נוימן פנחס פויו   רמז (זמסקי) רם