איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלמליח דני   וילקנסקי יוחנן נני   צלליכין אורי
ארגוב יקותיאל קותי   וינשלבוים אברהם   קיטררו מוטי
ארם ברוך   חיימוביץ דוד   קירז'נר יוסף
בוגוסלבסקי יגאל   ירושלמי (אנגלברג) יהודית   רז (מזרחי) אריה
בן שמחון יעקב אריה   נוי שלמה   ריינגולד עומרי
בן-בסט מלאכי   נחמוני גדי   תורן (טורנינסקי) יעקב קובי
גן (גולדשטיין) יהושע   נחמוני זאב    
גרין יגאל   פרשוב גדעון